Zabiegi w narkozie (sedacji)


U pacjentów nerwowych, o lękowym nastawieniu do mającego się odbyć zabiegu stomatologicznego, zapewniamy komfortowe leczenie w narkozie pod czujnym okiem lekarza anestezjologa. Zabiegi w sedacji polegają na podaniu dożylnie środków uspokajających oraz znieczulających. Pacjent uspokojony śpi w czasie zabiegu, ale sen jest płytki i w każdej chwili lekarz może nawiązać kontakt z pacjentem. Działanie zastosowanych środków uspokajających, jak i znieczulających, mija po upływie określonego czasu, w zależności od dawki użytego środka.

W wyjątkowych przypadkach oferujemy przeprowadzenie zabiegu w znieczuleniu ogólnym na sali operacyjnej. Pacjentom zapewniamy pooperacyjną całodobową opiekę lekarską i pielęgniarską.